Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 109970

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20231019150304.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 201007nn|az|nnaabn oa aaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0025977
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB10

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

110 1# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Slovensko.
 • Podriadená zložka/jednotka: Okresný súd Senica

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: súdy

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Bydlisko/sídlo: Senica, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: právo

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Okresný súd (Senica, Slovensko)

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Okresný súd v Senici

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : OS v Senici

510 1# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Slovensko.
 • podriadená zložka/jednotka: Okresný súd Skalica

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), cit. 5.10.2023;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma

678 ## - Biografické alebo historické údaje

 • Biografické alebo historické údaje: Okresný súd Skalica zanikol k 31.5.2023 a jeho preberajúcim súdom sa stal Okresný súd Senica

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

999 ## -

 • : VIRTUA4 xslo

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

Prevádzkované v systéme Koha