Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Nyáryovský kaštieľ (Liptovský Ján, Slovensko)

Liptovský Ján patrí medzi najstaršie dediny Horného Liptova. Z dávnej minulosti sa v Liptovskom Jáne zachovalo 7 kúrií a 21 zemianskych kaštieľov. V súčastnosti sa medzi pamiatky počíta 11 renesančných kaštieľov.Typ korporácie: kaštieleSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • historické pamiatky
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Zdroj:
  • www(Pamiatky), cit. 9.11.2017; autorizovaná forma; odkazová forma
  • Sprac. kol. autorov: Ivan Harminc ... [et al.]; predslov: Ján Lichner; úvod: Alžbeta Günterová, Vendelín Jankovič: Súpis pamiatok na Slovensku . zv. 2. K-P. Bratislava : Obzor, 1968; autorizovaná forma; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha