Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Kaštieľ Machatka (Senica, Slovensko)

Typ korporácie: kaštieleSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • historické pamiatky
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Zdroj:
  • www(Senica), cit. 21.7.2017; autorizovaná forma; odkazová forma
  • Pisoň, Štefan: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin : Osveta, 1977; autorizovaná forma
  • www(Atlas Slovenských kaštieľov a kúrií), cit. 21.7.2017; autorizovaná forma; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha