Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 109644

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20201007085341.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 201005 n|az|nnaabn a ana

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0025651
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB10

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

110 2# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Hlohovec (Slovensko : zámok)

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: zámky

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Bydlisko/sídlo: Hlohovec, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: historické pamiatky

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Hlohovec (Slovensko : hrad)

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Hlohovský hrad (Hlohovec, Slovensko)

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Hlohovský zámok (Hlohovec, Slovensko)

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Hlohovec (Slovensko : kaštieľ)

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Hrad Hlohovec

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Úrad geodézie, kartografie a katastra SR), cit. 30.1.2018;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Hlohovec), cit. 17.5.2018;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma;

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

999 ## -

 • : VIRTUA4 xslo

Prevádzkované v systéme Koha