Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 109550

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20230619124550.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 201007 n|az|||aabn a aaa

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0025557
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA
 • Skratka použitých pravidiel popisu: rda

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB
 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB10

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

046 ## - Špeciálne kódované údaje

 • Začiatok pôsobenia/činnosti: 1969
 • Koniec pôsobenia/činnosti: 1996

110 2# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Okresná knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého (Liptovský Mikuláš, Slovensko)

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: okresné knižnice

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Bydlisko/sídlo: Liptovský Mikuláš, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: kultúra
 • Oblasť pôsobnosti: vzdelávanie

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : Okresná knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

500 1# - SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Fejérpataky-Belopotocký, Gašpar,
 • Dates associated with a name: 1794-1874

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Kontrolné pole: a
 • Meno korporácie/jurisdikcie: Slovenská požičiavacia bibliotéka (Liptovský Mikuláš, Slovensko)

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Kontrolné pole: a
 • Meno korporácie/jurisdikcie: Mestská verejná knižnica (Liptovský Mikuláš, Slovensko)

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Kontrolné pole: a
 • Meno korporácie/jurisdikcie: Okresná ľudová knižnica (Liptovský Mikuláš, Slovensko)

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Kontrolné pole: a
 • Meno korporácie/jurisdikcie: Okresná knižnica (Liptovský Mikuláš, Slovensko)

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Kontrolné pole: b
 • Meno korporácie/jurisdikcie: Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého (Liptovský Mikuláš, Slovensko)

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Kontrolné pole: b
 • Meno korporácie/jurisdikcie: Knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého (Liptovský Mikuláš, Slovensko)

665 ## - Odkaz na históriu záhlavia

 • Historická poznámka: 1945 názov Mestská verejná knižnica; 1959 Okresná ľudová knižnica; 1962 Okresná knižnica; 1969 Okresná knižnica G.F.B.; 1996 Knižnica G.F.B.; 2008 Liptovská nižnica G.F:B.

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: K jubileu Belopotockého. In: Čitateľ. Roč. 39, č. 1 (1990), s. 18;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma;

678 ## - Biografické alebo historické údaje

 • Biografické alebo historické údaje: Gašpar Fejérpataky-Belopotocký založil 1. verejnú knižnicu na Slovensku s názvom Slovenská požičovacia bibliotéka v r. 1829. 1842 bola násilné uzatvorená, 1925 znovu obnovená činnosť knižnice. Knižnica viackrát zmenila svoj názov. Posledný názov od roku 2008 je Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého

999 ## -

 • : VIRTUA4 xslo

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

Prevádzkované v systéme Koha