Základný náhľad Náhľad MARC

(Názov podujatia)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Medzinárodné sympózium umeleckého šperku

Sympózium sa koná od roku 1990. Organizuje Združenie šperkárov AURA v spolupráci s NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica a so Súkromnou školou úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku v Kremnici sa konalo v rokoch 1990 - 1996 a od roku 2002 pokračuje, znova s ročnou periodicitou. Téma je voľná, ale od roku 2002 je aj špeciálna téma - aktuálna pre konkrétny ročník sympózia. Každoročným špecifikom sympózia sa stal i spoločne vytvorený šperk, ktorého tvar i výraz formujú výtvarné názory a cítenie kolektívu zúčastnených autorovZačiatok pôsobenia činnosti: 1990Koniec pôsobenia činnosti: 1996Súvisiaca krajina:
  • Slovensko
Zdroj:
  • 15. medzinárodné sympózium umeleckého šperku Kremnica 2009, 2009; autorizovaná forma; odkazová forma; periodicita podujatia ročná
  • www(NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica), cit.15.7.2015; autorizovaná forma; odkazová forma; info o podujatí
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha