Základný náhľad Náhľad MARC

(Názov podujatia)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Hydrobiologický kurz

Zdroj:
  • Zborník z Hydrobiologického kurzu 2002, 2002: t.p. (editorky: Jarmila Makovinská, Lívia Tóthová); kurz organizačne pripravila SLS a Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku VÚVH v Bratislave, zameraný bol na zvýšenie kvalifikácie pracovníkov rezortu zdravotníctva, školstva, životného prostredia a pôdohospodárstva, ako aj pre ostatné organizácie a laboratóriá, 27.31.5.2002

Prevádzkované v systéme Koha