Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Knižnica Jána Kollára (Kremnica, Slovensko)

Začiatok pôsobenia činnosti: 2012Typ korporácie: knižniceSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • knihy
  • publikácie
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Súvisiaca korporácia: Poznámka: Predchádzajúce názvy: Mestská verejná knižnica Jána Kollára (1925-1953), Okresná ľudová knižnica (1953-1960), Mestská ľudová knižnica (1960-1964), Okresná ľudová knižnica Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici 1964-1991), Okresná knižnica (1991-1994), Okresná knižnica Jána Kollára (1994-1996), Pohronské kultúrne centrum Žiar nad Hronom - Knižnica Jána Kollára v Kremnici (1996-1999), Knižnica Jána Kollára v Kremnici (1999-2012)Zdroj:
  • Knižnica Jána Kollára, 2000 univerzálna, verejná, kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, plní funkciu regionálnej knižnice pre okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica a B. Štiavnica, zároveň je aj mestskou knižnicou pre mesto Kremnica
  • www(Knižnica Jána Kollára, Kremnica), cit. 8.6.2023; autorizovaná forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha