Základný náhľad Náhľad MARC

(Názov podujatia)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

O ekológii vo vybraných aglomeráciách Jelšavy - Lubeníka a stredného Spiša

Zdroj:
  • Kontaminácia životného prostredia vo vzťahu k biologickej pyramíde: t.p. (Darina Harichová ... et al.)
  • XI. medzinárodné sympózium s medzinárodnou účasťou O ekológii vo vybraných aglomeráciách Jelšavy-Lubeníka a stredného Spiša, 2002 medzinárodné vedecké sympózium, periodicita ročná

Prevádzkované v systéme Koha