Základný náhľad Náhľad MARC

(Názov podujatia)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Kvantita verzus kvalita?

Zdroj:
  • Prevencia drogových závislostí v kontexte kvality života: teoreticko-metodický seminár

Prevádzkované v systéme Koha