Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (Slovensko)

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania bola Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky dňa 28.1.1993 pôvodne založené ako nadácia Koniec pôsobenia činnosti: 20140228Typ korporácie: záujmové združeniaSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • podnikanie
  • podpora podnikania
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Súvisiaca korporácia: Poznámka: Novší názov: Slovak Business Agency s účinnosťou odo dňa 1. marca 2014Zdroj:
  • State of small and medium enterprises, 1996: autorizovaná forma; odkazová forma
  • www(sbaagency.sk), cit. 23.2.2021: autorizovaná forma; odkazová forma; dátum založenia
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha