Základný náhľad Náhľad MARC

Autodesk ATC. Seminár (1995 : Žilina, Slovensko) (Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.
Prednostná forma: Autodesk ATC. Seminár (1995 : Žilina, Slovensko)
Použitý na/viď od:
  • ATC Autodesk . Seminár (1995 : Žilina, Slovensko)
  • Autodesk Authorized Training Center. Seminár (1995 : Žilina, Slovensko)
  • Autodesk. Seminár (1995 : Žilina, Slovensko)
  • Seminár Autodesk ATC (1995 : Žilina, Slovensko)

ATC Autodesk, [1995]; autorizovaná forma; seminár, 15.11.1995

Autorizované školiace stredisko (Autodesk Training Center - ATC) spoločnosti Autodesk, poriadanie školenia v oblasti CAD systémov a grafických softvérov. Uspor. M & P, spol. s r.o., Žilina

Prevádzkované v systéme Koha