Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Komunita Cenacolo (Kráľová pri Senci, Slovensko)

Súvisiaca krajina:
  • Králová pri Senci, Slovensko
Iná forma mena: Súvisiaca korporácia: Poznámka: Komunita Cenacolo je kresťanské združenie, založená v roku 1983. Stredisko komunity je v talianskom Saluzze a má 44 domov po celom svete aj na Slovensku: Dom sv. Cyrila a Metoda Comunita Cenacolo, Kráľová pri Senci (Slovensko)Poznámka: www(Comunita Cenacolo), cit. 28.4.2014Zdroj:
  • "Vtedy som sa rozhodol byť mužom, ktorý vie riešiť svoje problémy-". In: ProSocio. Roč. 4, č. 3 (2012/2013), s. 6-8: t.p. ([zhováral sa] Matej Pištek, Ivan); autorizovaná forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha