Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Cerová (Slovensko : kaštieľ)

Typ korporácie: kaštieleSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • historické pamiatky
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Zdroj:
  • Sprac. kol. autorov: Ivan Harminc ... [et al.]; predslov: Ján Lichner; úvod: Alžbeta Günterová, Vendelín Jankovič: Súpis pamiatok na Slovensku . zv. 1. A-J. Bratislava : Obzor, 1967; autorizovaná forma
  • www(Cerová), cit. 18.8.2017; autorizovaná forma; odkazová forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha