Základný náhľad Náhľad MARC

(Meno korporácie/akcie)

Táto autorita nie je použitá v žiadnom zázname.

Slovenská požičiavacia bibliotéka (Liptovský Mikuláš, Slovensko)

Gašpar Fejérpataky-Belopotocký založil 1. verejnú knižnicu na Slovensku v Liptovskom Sv. Mikuláši v r. 1829. 1842 násilné uzatvorenie, 1925 znovu obnovená činnosť, 1945 Mestská verejná knižnica; 1953 sa stáva Okresnou ľudovou knižnicou; 1969 - knižnica získava čestný názov Okresná knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého; 1996 začlenená do Hornoliptovského kultúrneho centra ako špecializovaný odborný útvar; 1999 opäť získala právnu subjektivitu; 2008 zmena názvu knižnice na: Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-BelopotockéhoZačiatok pôsobenia činnosti: 1829Koniec pôsobenia činnosti: 1843Typ korporácie: verejné knižniceSúvisiaca krajina:
  • Slovensko
Oblasť pôsobnosti:
  • kultúra
  • vzdelávanie
Jazyk:
  • slo
Iná forma mena: Súvisiaca korporácia: Poznámka: 1945 názov Mestská verejná knižnica; 1959 Okresná ľudová knižnica; 1962 Okresná knižnica; 1969 Okresná knižnica G.F.B.; 1996 Knižnica G.F.B.; 2008 Liptovská nižnica G.F:B.Zdroj:
  • Niektoré knižnice v Liptovskom Mikuláši. In: Kniha 2007. Martin : Slovenská národná knižnica, 2007, s. 146-157; autorizovaná forma
  • www(Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého), cit. 7.6.2017; autorizovaná forma; odkazová forma; história knižnice
  • www(Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého Liptovský Mikuláš), cit. 6.6.2023; autorizovaná forma
Zdroje z internetu:

Prevádzkované v systéme Koha