Základný náhľad Náhľad MARC

Autorita Meno korporácie/akcie

Počet záznamov, v ktorých sa používa: 0

001 - Evidenčné číslo záznamu

 • Evidenčné číslo záznamu: 100747

003 - Identifikátor kontrolného čísla

 • Identifikátor kontrolného čísla: SK-MaSNL

005 - Dátum a čas posledného spracovania

 • Dátum a čas posledného spracovania: 20201007083628.0

008 - Údaje pevnej dĺžky

 • Údaje pevnej dĺžky: 201005 n|az|||aab| n a|a d

024 7# - Iný štandardný identifikátor

 • Štandardné číslo alebo kód: SNLaut0016754
 • Zdroj čísla alebo kódu : skmasnl

040 ## - Zdroj katalogizácie

 • Pôvodná katalogizačná agentúra: SNKKA
 • Kód jazyka katalogizácie: slo
 • Agentúra prepisujúca záznam: SNKKA

042 ## - Kód autentifikácie/autorizácie

 • Kód autentifikácie/autorizácie: SNK_NB10

043 ## - Kód geografickej oblasti

 • Kód geografickej oblasti: e-xo---

110 2# - Hlavné záhlavie – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Štátny archív (Bytča, Slovensko)

368 ## - Iné atribúty osoby alebo korporácie

 • Typ korporácie: inštitúcie a organizácie

370 ## - Súvisiace miesta

 • Súvisiaca krajina: Slovensko
 • Bydlisko/sídlo: Bytča, Slovensko

372 ## - Oblasť pôsobnosti

 • Oblasť pôsobnosti: archívy

377 ## - Súvisiaci jazyk

 • Kód jazyka: slo

410 2# - Pozri – meno korporácie

 • Meno korporácie/jurisdikcie : ŠA Bytča

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Štátny archív (Bytča, Slovensko).
 • podriadená zložka/jednotka: Pobočka Dolný Kubín

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Štátny archív (Bytča, Slovensko).
 • podriadená zložka/jednotka: Pobočka Čadca

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Štátny archív (Bytča, Slovensko).
 • podriadená zložka/jednotka: Pobočka Liptovský Mikuláš

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Štátny archív (Bytča, Slovensko).
 • podriadená zložka/jednotka: Pobočka Martin

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Štátny archív (Bytča, Slovensko).
 • podriadená zložka/jednotka: Pobočka Považská Bystrica

510 2# - Pozri aj – súvisiaca korporácia

 • Meno korporácie/jurisdikcie: Štátny archív (Bytča, Slovensko).
 • podriadená zložka/jednotka: Pobočka Žilina

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: www(Zákony pre ľudí), cit. 18.1.2018;
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma; odkazová forma

670 ## - Zdroj nájdených informácii

 • Zdroj citácie: Vademecum súčasných dejín, Slovensko. Bratislava : Historický ústav SAV, 2008
 • Nájdená/získaná informácia: autorizovaná forma

678 ## - Biografické alebo historické údaje

 • Biografické alebo historické údaje: Úplné znenie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov - Zoznam štátnych archívov a pobočiek

856 42 - Elektronické umiestnenie a prístup

999 ## -

 • : VIRTUA40 xslo

Prevádzkované v systéme Koha