Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Základná škola (Závadka nad Hronom, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZŠ Závadka nad Hronom
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Závadka nad Hronom (Slovensko)
použitý na/viď od:
Závadka nad Hronom
Zavadka
Zawatka
Ágostonlak
Nagypatak
pozri tiež:
Brezno (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Závadka nad Hronom (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Závadka nad Hronom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Závadka nad Hronom (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Závadka nad Hronom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Závadka nad Hronom (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Závadka nad Hronom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha