Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 10 z 10

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátny okresný archív (Vranov nad Topľou, Slovensko)
použitý na/viď od:
ŠOA vo Vranove nad Topľou
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Vranov nad Topľou, Slovensko)
použitý na/viď od:
Ľudová knižnica vo Vranove nad Topľou
OĽK Vranov nad Topľou
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný futbalový zväz (Vranov nad Topľou, Slovensko)
použitý na/viď od:
OFZ Vranov nad Topľou
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná havarijná komisia (Vranov nad Topľou, Slovensko)
použitý na/viď od:
OHK Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou (Slovensko). Okresný úrad. Okresná havarijná komisia
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Vranov nad Topľou, Slovensko)
použitý na/viď od:
Knižnica vo Vranove nad Topľou
OK Vranov nad Topľou
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná veterinárna správa (Vranov nad Topľou, Slovensko)
použitý na/viď od:
OVS Vranov nad Topľou
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Vranov nad Topľou
použitý na/viď od:
Okresný súd vo Vranove nad Topľou
Okresný súd (Vranov nad Topľou, Slovensko)
OS (Vranov nad Topľou, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Policajný zbor. Okresný dopravný inšpektorát Vranov nad Topľou
použitý na/viď od:
Okresný dopravný inšpektorát PZ Vranov nad Topľou
ODI Vranov nad Topľou
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Vranov nad Topľou (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
okres Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou (okres)
Vranov nad Topľou (okres : Slovensko)
Vranov nad Topľou (Slovensko : oblasť)
Vranov nad Topľou (Slovensko : okolie)
pozri tiež:
Prešovský kraj (Slovensko) (Širší pojem)
okresy (Širší pojem)
Babie (Slovensko) (Užší pojem)
Banské (Slovensko) (Užší pojem)
Benkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Bystré (Slovensko) (Užší pojem)
Cabov (Slovensko) (Užší pojem)
Čaklov (Slovensko) (Užší pojem)
Čičava (Slovensko) (Užší pojem)
Ďapalovce (Slovensko) (Užší pojem)
Davidov (Slovensko) (Užší pojem)
Detrík (Slovensko) (Užší pojem)
Dlhé Klčovo (Slovensko) (Užší pojem)
Ďurďoš (Slovensko) (Užší pojem)
Giglovce (Slovensko) (Užší pojem)
Girovce (Slovensko) (Užší pojem)
Hencovce (Slovensko) (Užší pojem)
Hlinné (Slovensko) (Užší pojem)
Holčíkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Jasenovce (Slovensko) (Užší pojem)
Juskova Voľa (Slovensko) (Užší pojem)
Kladzany (Slovensko) (Užší pojem)
Komárany (Slovensko) (Užší pojem)
Kvakovce (Slovensko) (Užší pojem)
Majerovce (Slovensko) (Užší pojem)
Malá Domaša (Slovensko) (Užší pojem)
Matiaška (Slovensko) (Užší pojem)
Medzianky (Slovensko) (Užší pojem)
Merník (Slovensko) (Užší pojem)
Michalok (Slovensko) (Užší pojem)
Nižný Hrušov (Slovensko) (Užší pojem)
Nižný Kručov (Slovensko) (Užší pojem)
Nová Kelča (Slovensko) (Užší pojem)
Petkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Piskorovce (Slovensko) (Užší pojem)
Poša (Slovensko) (Užší pojem)
Prosačov (Slovensko) (Užší pojem)
Radvanovce (Slovensko) (Užší pojem)
Rafajovce (Slovensko) (Užší pojem)
Remeniny (Slovensko) (Užší pojem)
Rudlov (Slovensko) (Užší pojem)
Ruská Voľa (Slovensko) (Užší pojem)
Sačurov (Slovensko) (Užší pojem)
Sedliská (Slovensko) (Užší pojem)
Skrabské (Slovensko) (Užší pojem)
Soľ (Slovensko) (Užší pojem)
Tovarné (Slovensko) (Užší pojem)
Vavrinec (Slovensko) (Užší pojem)
Vechec (Slovensko) (Užší pojem)
Vlača (Slovensko) (Užší pojem)
Vyšný Žipov (Slovensko) (Užší pojem)
Zámutov (Slovensko) (Užší pojem)
Zlatník (Slovensko) (Užší pojem)
Žalobín (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Vranov nad Topľou (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad vo Vranove nad Topľou
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha