Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 1 z 1

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Stredná umeleckopriemyselná škola (Kremnica, Slovensko)
použitý na/viď od:
SUPŠ v Kremnici
Stredná umelecko-priemyselná škola v Kremnici
Stredná umeleckopriemyselná škola v Kremnici
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha