Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Motorest Zlatý potok (Stará Kremnička, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Stará Kremnička (Slovensko)
použitý na/viď od:
Stará Kremnička
Okermecz
Okrempniczka
Stara Kremniczka
Kremnička
Ókormocske
Ókormocke
Alt-Kremnitz
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Stará Kremnička (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Stará Kremnička
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Stará Kremnička (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Stará Kremnička, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Stará Kremnička (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Stará Kremnička, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha