Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Rímskokatolícka cirkev. Farnosť (Skalité, Slovensko)
použitý na/viď od:
Farnosť Skalité
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Serafínov (Skalité, Slovensko)
použitý na/viď od:
U Serafinov (Skalité, Slovensko)
Skalité - Serafínov
Serafínov - Skalité
Serafínov
Serafínova
Sarafínov (Slovensko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Skalité (Slovensko)
použitý na/viď od:
Szkalite
Szkalite
Szkalite
Sziklaszoros
pozri tiež:
Čadca (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Skalité (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Skalité, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Skalité (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Skalité, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Skalité (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Skalité, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha