Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Kostol sv. Mikuláša (Sazdice, Slovensko)
použitý na/viď od:
Kostol sv. Mikuláša v Sazdiciach
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša (Sazdice, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Sazdice (Slovensko)
použitý na/viď od:
Sazdice
Százd
Zaazd
Zadz
pozri tiež:
Levice (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sazdice (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Sazdice
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sazdice (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Sazdice
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sazdice (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Sazdice, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha