Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (Sasinkovo, Slovensko)
použitý na/viď od:
Kostol sv. Kataríny (Sasinkovo, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Sasinkovo (Slovensko)
použitý na/viď od:
Sasinkovo
pozri tiež:
Hlohovec (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sasinkovo (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Sasinkovo
Obecný úrad (Sasinkovo, Slovensko)
OÚ Sasinkovo
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sasinkovo (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Sasinkovo
Obecné zastupiteľstvo (Sasinkovo, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Sasinkovo (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta Sasinkovo
Starosta (Sasinkovo, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha