Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 4 z 4

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Rybky (Slovensko)
použitý na/viď od:
Rybky
Ripke
Ripke (Slovensko)
Ribek
Ribek (Slovensko)
Halásd
Ribky
Ribky (Slovensko)
pozri tiež:
Senica (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rybky (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Rybky, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rybky (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Rybky, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rybky (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Rybky, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha