Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 13 z 13

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátny okresný archív (Prešov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Štátny okresný archív v Prešove
State District Archives Prešov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Prešov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica v Prešove
OĽK v Prešove
Ľudová knižnica v Prešove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný archív (Prešov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Prešov (Slovensko). Okresný archív
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Prešov, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Prešov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Prešove
OK Prešov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná veterinárna správa (Prešov, Slovensko)
použitý na/viď od:
OVS Prešov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Prešov (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Prešov (okres : Slovensko)
Prešov (okres)
okres Prešov
okres Prešov (Slovensko)
Prešov (Slovensko : okolie)
Prešov (Slovensko : oblasť)
Prešov-oblasť (Slovensko)
Prešov, oblasť (Slovensko)
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Prešovský kraj (Slovensko) (Širší pojem)
Abranovce (Slovensko) (Užší pojem)
Bajerov (Slovensko) (Užší pojem)
Bertotovce (Slovensko) (Užší pojem)
Bertotovce (Slovensko) (Užší pojem)
Bretejovce (Slovensko) (Užší pojem)
Brežany (Slovensko) (Užší pojem)
Bzenov (Slovensko) (Užší pojem)
Červenica (Slovensko) (Užší pojem)
Demjata (Slovensko) (Užší pojem)
Drienov (Slovensko) (Užší pojem)
Dulova Ves (Slovensko) (Užší pojem)
Fintice (Slovensko) (Užší pojem)
Fričovce (Slovensko) (Užší pojem)
Fulianka (Slovensko) (Užší pojem)
Geraltov (Slovensko) (Užší pojem)
Gregorovce (Slovensko) (Užší pojem)
Hendrichovce (Slovensko) (Užší pojem)
Hermanovce (Slovensko) (Užší pojem)
Hrabkov (Slovensko) (Užší pojem)
Chmeľov (Slovensko) (Užší pojem)
Chmeľovec (Slovensko) (Užší pojem)
Chmiňany (Slovensko) (Užší pojem)
Janov (Slovensko) (Užší pojem)
Janovík (Slovensko) (Užší pojem)
Kapušany (Slovensko) (Užší pojem)
Kendice (Slovensko) (Užší pojem)
Kendice (Slovensko) (Užší pojem)
Klenov (Slovensko) (Užší pojem)
Kojatice (Slovensko) (Užší pojem)
Kokošovce (Slovensko) (Užší pojem)
Krížovany (Slovensko) (Užší pojem)
Lada (Slovensko) (Užší pojem)
Lažany (Slovensko) (Užší pojem)
Lemešany (Slovensko) (Užší pojem)
Lesíček (Slovensko) (Užší pojem)
Ličartovce (Slovensko) (Užší pojem)
Lipníky (Slovensko) (Užší pojem)
Lipovce (Slovensko) (Užší pojem)
Ľubotice (Slovensko) (Užší pojem)
Ľubovec (Slovensko) (Užší pojem)
Lúčina (Slovensko) (Užší pojem)
Malý Slivník (Slovensko) (Užší pojem)
Malý Šariš (Slovensko) (Užší pojem)
Medzany (Slovensko) (Užší pojem)
Miklušovce (Slovensko) (Užší pojem)
Mirkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Mošurov (Slovensko) (Užší pojem)
Okružná (Slovensko) (Užší pojem)
Ondrašovce (Slovensko) (Užší pojem)
Ovčie (Slovensko) (Užší pojem)
Petrovany (Slovensko) (Užší pojem)
Podhradík (Slovensko) (Užší pojem)
Prešov (Slovensko) (Užší pojem)
Proč (Slovensko) (Užší pojem)
Pušovce (Slovensko) (Užší pojem)
Radatice (Slovensko) (Užší pojem)
Rokycany (Slovensko) (Užší pojem)
Sedlice (Slovensko) (Užší pojem)
Seniakovce (Slovensko) (Užší pojem)
Svinia (Slovensko) (Užší pojem)
Šindliar (Slovensko) (Užší pojem)
Široké (Slovensko) (Užší pojem)
Teriakovce (Slovensko) (Užší pojem)
Terňa (Slovensko) (Užší pojem)
Trnkov (Slovensko) (Užší pojem)
Tuhrina (Slovensko) (Užší pojem)
Tulčík (Slovensko) (Užší pojem)
Varhaňovce (Slovensko) (Užší pojem)
Víťaz (Slovensko) (Užší pojem)
Záborské (Slovensko) (Užší pojem)
Záhradné (Slovensko) (Užší pojem)
Zlatá Baňa (Slovensko) (Užší pojem)
Žehňa (Slovensko) (Užší pojem)
Žipov (Slovensko) (Užší pojem)
Župčany (Slovensko) (Užší pojem)
Veľký Šariš (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Prešov (Slovensko : okres). Okresný národný výbor
použitý na/viď od:
Okresný národný výbor v Prešove
ONV Prešov
Okresný národný výbor Prešov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Prešov (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Prešove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Okresná organizácia (Prešov, Slovensko)
použitý na/viď od:
SZPB OO Prešov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Hasičský a záchranný zbor Prešov. Okresné riaditeľstvo
použitý na/viď od:
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prešov
OR HaZZ Prešov
HaZZ OR v Prešove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Prešov
použitý na/viď od:
Okresný súd v Prešove
Okresný súd (Prešov, Slovensko)
OS v Prešove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Policajný zbor. Okresné riaditeľstvo Prešov
použitý na/viď od:
Okresné riaditeľstvo PZ SR Prešov
Policajný zbor SR. Okresné riaditeľstvo v Prešove
Policajný zbor Slovenskej republiky. Okresné riaditeľstvo v Prešove
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Prešove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha