Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Polomka (Slovensko)
použitý na/viď od:
Polomka
Polunka
Pollunka
pozri tiež:
Brezno (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Polomka (Slovensko). Mestský národný výbor
použitý na/viď od:
Mestský národný výbor (Polomka, Slovensko)
MNV Polomka
MsNV Polomka
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Polomka (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Polomka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Polomka (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Polomka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Polomka (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Polomka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha