Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Pohronský Ruskov (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Pohronský Ruskov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Pohronský Ruskov (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Pohronský Ruskov)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Pohronský Ruskov (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Pohronský Ruskov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha