Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Branč (Podbranč, Slovensko : hrad)
použitý na/viď od:
Hrad Branč
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Podbranč (Slovensko)
použitý na/viď od:
Podbranč
Berench
Berencsváralja
Podbráncsi
pozri tiež:
Senica (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podbranč (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Podbranč, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podbranč (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Podbranč, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Podbranč (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Podbranč, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Starý hrad (Podbranč, Slovensko : hradisko)
použitý na/viď od:
Hrad Branč
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha