Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátny okresný archív (Pezinok, Slovensko)
použitý na/viď od:
Štátny okresný archív v Pezinku
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Pezinok, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Pezinku
OK Pezinok
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Pezinok (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Pezinok (okres)
okres Pezinok
Pezinok (Slovensko : oblasť)
Pezinok (Slovensko : okolie)
Pezinok-oblasť (Slovensko)
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Báhoň (Slovensko) (Užší pojem)
Píla (Pezinok, Slovensko) (Užší pojem)
Budmerice (Slovensko) (Užší pojem)
Slovenský Grob (Slovensko) (Užší pojem)
Svätý Jur (Slovensko) (Užší pojem)
Jablonec (Slovensko) (Užší pojem)
Limbach (Slovensko) (Užší pojem)
Vinosady (Slovensko) (Užší pojem)
Vištuk (Slovensko) (Užší pojem)
Častá (Slovensko) (Užší pojem)
Šenkvice (Slovensko) (Užší pojem)
Pezinok (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Pezinok (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Pezinku
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Pezinok
použitý na/viď od:
Okresný súd (Pezinok, Slovensko)
Okresný súd v Pezinku
OS v Pezinku
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha