Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Názov podujatia:
Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín (13. : 2002 : Oravský Bielý Potok, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
International Workshop on Physical Chemistry and Material Physics (1. : 2008 : Oravský Biely Potok, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Geografický názov:
Oravský Biely Potok (Slovensko)
použitý na/viď od:
Oravský Biely Potok
Bely Potok
Byely Potok
Feyer Patak
Bjelipotok
Bieli Potok
Fejérpatak
Bílý Potok
Bielipotok
Biely Potok
Oravský Biely potok
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Oravský Biely Potok (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Oravský Biely Potok, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Oravský Biely Potok (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Oravský Biely Potok, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Oravský Biely Potok (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Oravský Biely Potok, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Oravský Biely Potok (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Oravský Biely Potok, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha