Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 2 z 2

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Oravská knižnica Antona Habovštiaka (Dolný Kubín, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Oravská knižnica (Dolný Kubín, Slovensko)
použitý na/viď od:
OK Dolný Kubín
Oravská knižnica v Dolnom Kubíne
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha