Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Kremnica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica v Kremnici
OĽK Kremnica
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica Jána Kollára (Kremnica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Kremnici
OK Kremnica
Okresná knižnica J. Kollára v Kremnici
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Kremnica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Kremnici
OK Kremnica
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha