Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Galanta, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica v Galante
OĽK Galanta
Ľudová knižnica v Galante
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Galanta, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Galante
OK v Galante
Okresná knižnica Galanta
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Galanta, Slovensko). Oddelenie politickej literatúry
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Galante. Oddelenie politickej literatúry
OK Galanta. Oddelenie politickej literatúry
Okresná knižnica Galanta. Oddelenie politickej literatúry
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha