Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 19 z 19

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátny okresný archív (Michalovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
Štátny okresný archív v Michalovciach
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Michalovce (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Michalovce (okres : Slovensko)
okres Michalovce
Michalovce (okres)
Michalovce (Slovensko : okolie)
Michalovce (Slovensko : oblasť)
Michalovce-oblasť (Slovensko)
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Košický kraj (Slovensko) (Širší pojem)
Bajany (Slovensko) (Užší pojem)
Bracovce (Slovensko) (Užší pojem)
Budince (Slovensko) (Užší pojem)
Budkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Čičarovce (Slovensko) (Užší pojem)
Čierne Pole (Slovensko) (Užší pojem)
Drahňov (Slovensko) (Užší pojem)
Falkušovce (Slovensko) (Užší pojem)
Hatalov (Slovensko) (Užší pojem)
Hažín (Slovensko) (Užší pojem)
Hnojné (Slovensko) (Užší pojem)
Kačanov (Slovensko) (Užší pojem)
Kaluža (Slovensko) (Užší pojem)
Jovsa (Slovensko) (Užší pojem)
Ižkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Iňačovce (Slovensko) (Užší pojem)
Krásnovce (Slovensko) (Užší pojem)
Kusín (Slovensko) (Užší pojem)
Lastomír (Slovensko) (Užší pojem)
Laškovce (Slovensko) (Užší pojem)
Lesné (Slovensko) (Užší pojem)
Ložín (Slovensko) (Užší pojem)
Malčice (Slovensko) (Užší pojem)
Malé Raškovce (Slovensko) (Užší pojem)
Markovce (Slovensko) (Užší pojem)
Moravany (Slovensko) (Užší pojem)
Nacina Ves (Slovensko) (Užší pojem)
Oborín (Slovensko) (Užší pojem)
Palín (Slovensko) (Užší pojem)
Petrikovce (Slovensko) (Užší pojem)
Pozdišovce (Slovensko) (Užší pojem)
Ptrukša (Slovensko) (Užší pojem)
Ruská (Slovensko) (Užší pojem)
Slavkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Sliepkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Staré (Slovensko) (Užší pojem)
Strážske (Slovensko) (Užší pojem)
Stretava (Slovensko) (Užší pojem)
Stretavka (Slovensko) (Užší pojem)
Suché (Slovensko) (Užší pojem)
Šamudovce (Slovensko) (Užší pojem)
Trhovište (Slovensko) (Užší pojem)
Tušice (Slovensko) (Užší pojem)
Vinné (Slovensko) (Užší pojem)
Vojany (Slovensko) (Užší pojem)
Voľa (Slovensko) (Užší pojem)
Vrbnica (Slovensko) (Užší pojem)
Zalužice (Slovensko) (Užší pojem)
Zbudza (Slovensko) (Užší pojem)
Žbince (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Michalovce (Slovensko : okres). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Michalovciach
Okresný úrad Michalovce
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Michalovce (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Michalovciach
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Okresné dni vody (11. : 2007 : Michalovce, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Okresné dni vody (13. : 2009 : Michalovce, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Okresné dni vody (14. : 2010 : Michalovce, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Okresné dni vody (15. : 2011 : Michalovce, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Okresné dni vody (6. : 2002 : Michalovce, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Okresné dni vody (7. : 2003 : Michalovce, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Názov podujatia:
Okresné dni vody (8. : 2004 : Michalovce, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný futbalový zväz (Michalovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
OFZ Michalovce
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný futbalový zväz (Michalovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
OFZ Michalovce
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Michalovce, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný osvetový dom (Michalovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresný osvetový dom v Michalovciach
Osvetové zariadenie v Michalovciach
Osvetové zariadenie (Michalovce, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresné osvetové stredisko (Michalovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresné osvetové stredisko v Michalovciach
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná veterinárna správa (Michalovce, Slovensko)
použitý na/viď od:
OVS Michalovce
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Štatistický úrad. Okresné oddelenie Michalovce
použitý na/viď od:
Okresné oddelenie ŠÚ v Michalovciach
Štatistický úrad SR. Okresné oddelenie Michalovce
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Michalovce
použitý na/viď od:
Okresný súd v Michalovciach
Okresný súd (Michalovce, Slovensko)
OS v Michalovciach
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha