Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 18 z 18

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Chata Bumbálka (Makov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Bumbálka (Makov, Slovensko : chata)
Bumbálka (chata : Makov, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Gréckokatolícky chrám (Makovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Horský hotel Bumbálka (Makov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Bumbálka (Makov, Slovensko : hotel)
Bumbálka (hotel : Makov, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Makov (Slovensko)
použitý na/viď od:
Makov
Viszoka-Makov
Cserne Javornik
Javornik-Cserne
Trencsénmakó
pozri tiež:
Čadca (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Makov (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Makov
Obecný úrad (Makov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Makov (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Makov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Makov (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Makov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Makovce (Slovensko)
použitý na/viď od:
Makovce
Makocz
Makowecz
Makowce
Mákos
pozri tiež:
Stropkov (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Makovce (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Makovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Makovce (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Makovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Makovce (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Makovce, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Makovica (folklórny súbor : Svidník, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Makovica (Ondavská vrchovina, Slovensko : vrch)
použitý na/viď od:
Makovica, Ondavská vrchovina
Makovica
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Makovica (rekreačný areál : Nižná Polianka, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Makovica (Slanské vrchy, Slovensko : vrch)
použitý na/viď od:
Makovica Slanské vrchy, Slovensko
Makovica Slanské vrchy
Makovica Slovensko
Makovica
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Makovský priesmyk (Česko a Slovensko)
použitý na/viď od:
Makovský priesmyk
Makov priesmyk
priesmyk Makov
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Obecná knižnica (Makov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Trojačka (Makov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Makov-Trojačka
Trojačka (Slovensko)
miestna časť Trojačka
Trojačka (Makov, Slovensko : miestna časť)
Trojačka
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha