Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 8 z 8

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Drahovce-Madunice (Slovensko : vodné dielo)
použitý na/viď od:
Drahovce-Madunice
Vodné dielo Drahovce-Madunice (Slovensko)
Vodné dielo Drahovce-Madunice
Drahovce-Madunice, vodné dielo
Drahovce-Madunice, vodné dielo (Slovensko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Madunice (Slovensko)
použitý na/viď od:
Madunice
pozri tiež:
Hlohovec (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Madunice (Slovensko : ložisko zemného plynu)
použitý na/viď od:
Madunice (ložisko zemného plynu)
Madunice
Ložisko zemného plynu Madunice (Slovensko)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Madunice (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Madunice
Obecný úrad (Madunice, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Madunice (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Madunice
Obecné zastupiteľstvo (Madunice, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Madunice (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta Madunice
Starosta (Madunice, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Obecná knižnica (Madunice, Slovensko)
použitý na/viď od:
Obecná knižnica v Maduniciach
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Názov podujatia:
Vplyv globálneho otepľovania na pestovanie zeleniny, zmeny v legislatíve EÚ (2007 : Madunice, Slovensko)
Detaily Názov podujatia 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha