Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Kaštieľ Hunyadyovcov (Málaš, Slovensko)
použitý na/viď od:
Kaštieľ (Málaš, Slovensko)
Arma (Slovensko : kaštieľ)
Málaš (Slovensko : kaštieľ)
Kaštieľ Hunyadyovcov (Arma, Slovensko)
Kaštieľ Huňadyovcov (Málaš, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Málaš (Slovensko)
použitý na/viď od:
Málaš
Welky Malasa
Mendscenthmalasa
Kydymalusy
Malý Málaš
Malý Málaš (Slovensko)
Veľký Málaš
Veľký Málaš (Slovensko)
pozri tiež:
Levice (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Málaš (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Málaš
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Málaš (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Málaš, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Málaš (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Málaš, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha