Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 16 z 16

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátna ľudová škola (Veľké Leváre, Slovensko)
použitý na/viď od:
Štátna ľudová škola vo Veľkých Levároch
Ľudová škola vo Veľkých Levároch
Štátna škola vo Veľkých Levároch
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Štátna meštianska škola (Veľké Leváre, Slovensko)
použitý na/viď od:
Štátna meštianska škola vo Veľkých Levároch
Štátna meštianska a ľudová škola vo Veľkých Levároch
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Habánsky dom (Veľké Leváre, Slovensko)
použitý na/viď od:
Habánsky dom, Veľké Leváre
Záhorské múzeum (Skalica, Slovensko). Habánsky dom (Veľké Leváre, Slovensko)
Záhorské múzeum Skalica. Habánsky dom Veľké Leváre
Habánsky dom vo Veľkých Levároch
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Leváre (Slovensko)
použitý na/viď od:
Leváre
Lewarth
Gemerské Leváre
Lévárt
Strelnice
Levárt
pozri tiež:
Revúca (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Leváre (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Leváre, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Leváre (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Leváre, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Leváre (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Leváre, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Malé Leváre (Slovensko)
použitý na/viď od:
Malé Leváre
Malé Lewáre
Leváre Malé
Levárky (Slovensko)
Levárky
Male Lewardy
Malé Leváry
Malé Leváry (Slovensko)
Kislévárd
Kleinschützen
Klein-Schützen
pozri tiež:
Malacky (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Malé Leváre (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Malé Leváre, Slovensko)
Obecný úrad Malé Leváre
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Malé Leváre (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Malé Leváre, Slovensko)
Obecné zastupiteľstvo Malé Leváre
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Malé Leváre (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Malé Leváre, Slovensko)
Starosta Malé Leváre
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Veľké Leváre (Slovensko)
použitý na/viď od:
Veľké Leváre
Hrubé Lewáre
Lever
Leuar
Nágy Lévárd
Weliké Lewáre
Grosschüczen
Nagylévárd
Leuar
Noglew
Welykylewar
Grosschüczen
pozri tiež:
Malacky (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľké Leváre (Slovensko : kaštieľ)
použitý na/viď od:
Kaštieľ Veľké Leváre
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľké Leváre (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Veľké Leváre
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľké Leváre (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo Veľké Leváre
Obecné zastupiteľstvo (Veľké Leváre, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Veľké Leváre (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta Veľké Leváre
Starosta (Veľké Leváre, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha