Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 4 z 4

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Kunešov (Slovensko)
použitý na/viď od:
Kunešov
Villa ad Sanctum Michaelem
Kwnushaw alias Villa S. Michaelis
Kwneschaw
Kunossow
Konošov
Kunosvágása
Kuneschhay
Kuneschau
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kunešov (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Kunešov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kunešov (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Kunešov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kunešov (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Kunešov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha