Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 2 z 2

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Krajská štátna knižnica Ľudovíta Štúra (Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
KŠK Ľ. Štúra (Zvolen, Slovensko)
Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (Zvolen, Slovensko)
použitý na/viď od:
Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
KK ĽŠ Zvolen
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha