Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Štátny majetok (Čadca, Slovensko). Kovovýroba Krásno nad Kysucou
použitý na/viď od:
Štátny majetok, š.p., Čadca
Kovovýroba (Krásno nad Kysucou, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Krásno nad Kysucou (Slovensko)
použitý na/viď od:
Krásno nad Kysucou
Crassna
Krasno
Kysucké Krásno
Krasznó
Karásznó
pozri tiež:
Čadca (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Krásno nad Kysucou (Slovensko). Mestský úrad
použitý na/viď od:
Mestský úrad (Krásno nad Kysucou, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Krásno nad Kysucou (Slovensko). Mestské zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Mestské zastupiteľstvo (Krásno nad Kysucou, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Krásno nad Kysucou (Slovensko). Primátor
použitý na/viď od:
Primátor (Krásno nad Kysucou, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha