Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 5 z 5

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Košice-okolie (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Košice - okolie (Slovensko : okres)
Košice (Slovensko : okres)
Košice - vidiek (Slovensko : okres)
pozri tiež:
Košice (Slovensko) (Širší pojem)
Košický kraj (Slovensko) (Širší pojem)
Medzev (Slovensko) (Užší pojem)
Milhosť (Slovensko) (Užší pojem)
Mokrance (Slovensko) (Užší pojem)
Mudrovce (Slovensko) (Užší pojem)
Nižná Hutka (Slovensko) (Užší pojem)
Nižná Myšľa (Slovensko) (Užší pojem)
Nižný Čaj (Slovensko) (Užší pojem)
Nižný Klátov (Slovensko) (Užší pojem)
Nižný Lánec (Slovensko) (Užší pojem)
Nová Polhora (Slovensko) (Užší pojem)
Nový Salaš (Slovensko) (Užší pojem)
Obišovce (Slovensko) (Užší pojem)
Olšovany (Slovensko) (Užší pojem)
Opátka (Slovensko) (Užší pojem)
Opiná (Slovensko) (Užší pojem)
Paňovce (Slovensko) (Užší pojem)
Peder (Slovensko) (Užší pojem)
Perín-Chym (Slovensko) (Užší pojem)
Rankovce (Slovensko) (Užší pojem)
Rešica (Slovensko) (Užší pojem)
Rozhanovce (Slovensko) (Užší pojem)
Ruskov (Slovensko) (Užší pojem)
Seňa (Slovensko) (Užší pojem)
Skároš (Slovensko) (Užší pojem)
Slančík (Slovensko) (Užší pojem)
Slanec (Slovensko) (Užší pojem)
Slanská Huta (Slovensko) (Užší pojem)
Sokoľ (Slovensko) (Užší pojem)
Sokoľany (Slovensko) (Užší pojem)
Svinica (Slovensko) (Užší pojem)
Šemša (Slovensko) (Užší pojem)
Štós (Slovensko) (Užší pojem)
Trebejov (Slovensko) (Užší pojem)
Trsťany (Slovensko) (Užší pojem)
Vajkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Valaliky (Slovensko) (Užší pojem)
Veľká Ida (Slovensko) (Užší pojem)
Veľká Lodina (Slovensko) (Užší pojem)
Vtáčkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Vyšná Hutka (Slovensko) (Užší pojem)
Vyšná Myšľa (Slovensko) (Užší pojem)
Vyšný Čaj (Slovensko) (Užší pojem)
Vyšný Klátov (Slovensko) (Užší pojem)
Vyšný Medzev (Slovensko) (Užší pojem)
Zádiel (Slovensko) (Užší pojem)
Zlatá Idka (Slovensko) (Užší pojem)
Žarnov (Slovensko) (Užší pojem)
Ždaňa (Slovensko) (Užší pojem)
okresy (Širší pojem)
Bačkovík (Slovensko) (Užší pojem)
Baška (Slovensko) (Užší pojem)
Belža (Slovensko) (Užší pojem)
Beniakovce (Slovensko) (Užší pojem)
Bidovce (Slovensko) (Užší pojem)
Blažice (Slovensko) (Užší pojem)
Bočiar (Slovensko) (Užší pojem)
Bohdanovce (Slovensko) (Užší pojem)
Boliarov (Slovensko) (Užší pojem)
Budimír (Slovensko) (Užší pojem)
Bunetice (Slovensko) (Užší pojem)
Buzica (Slovensko) (Užší pojem)
Cestice (Slovensko) (Užší pojem)
Čaňa (Slovensko) (Užší pojem)
Čečejovce (Slovensko) (Užší pojem)
Čižatice (Slovensko) (Užší pojem)
Debraď (Slovensko) (Užší pojem)
Drienovec (Slovensko) (Užší pojem)
Ďurďošík (Slovensko) (Užší pojem)
Ďurkov (Slovensko) (Užší pojem)
Geča (Slovensko) (Užší pojem)
Gyňov (Slovensko) (Užší pojem)
Herľany (Slovensko) (Užší pojem)
Hrašovík (Slovensko) (Užší pojem)
Hýľov (Slovensko) (Užší pojem)
Chorváty (Slovensko) (Užší pojem)
Chrastné (Slovensko) (Užší pojem)
Janík (Slovensko) (Užší pojem)
Jasov (Slovensko) (Užší pojem)
Kalša (Slovensko) (Užší pojem)
Kecerovce (Slovensko) (Užší pojem)
Kechnec (Slovensko) (Užší pojem)
Kokšov-Bakša (Slovensko) (Užší pojem)
Kráľovce (Slovensko) (Užší pojem)
Kysak (Slovensko) (Užší pojem)
Malá Ida (Slovensko) (Užší pojem)
Malá Lodina (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Košice - okolie (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Košiciach
Okresný úrad v Košiciach - okolie
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná havarijná komisia (Košice - okolie, Slovensko)
použitý na/viď od:
OHK Košice - okolie
Košice - okolie (Slovensko). Okresný úrad. Okresná havarijná komisia
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná protinákazová komisia (Košice - okolie, Slovensko)
použitý na/viď od:
OPNK Košice - okolie
Košice - okolie (Slovensko). Okresný úrad. Okresná protinákazová komisia
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Košice okolie
použitý na/viď od:
Okresný súd (Košice, Slovensko)
Okresný súd Košice okolie
pozri tiež:
Slovensko. Mestský súd Košice (Neskoršia hlavička)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha