Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 3 z 3

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Československé štátne kúpele (Sklené Teplice, Slovensko)
použitý na/viď od:
Čs. štátne kúpele (Sklené Teplice, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Kúpele Sklené Teplice (Slovensko)
použitý na/viď od:
Sklené Teplice (Slovensko : kúpele)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice (Slovensko)
použitý na/viď od:
Sklené Teplice (Slovensko : kúpele)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha