Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 6 z 6

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Evanjelický kostol (Jasenová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Jasenová (Slovensko)
použitý na/viď od:
Jasenova (Slovensko)
Jasenová
Jessen
Jeszenovaréthe
Jeszenowa rite
Jeszene
Jaszenova Rethe
Jaszenova
Jaszenova
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jasenová (Slovensko : kaštieľ)
použitý na/viď od:
Jasenovský kaštieľ (Jasenová, Slovensko)
Kaštieľ Jasenová
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jasenová (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Jasenová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jasenová (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Jasenová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Jasenová (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Jasenová, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha