Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 1 z 1

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Horný Turček (Turček, Slovensko)
použitý na/viď od:
Horný Turček
Oberturcz
Turcschek
Felsőturcsek
Oberturtz
Thurczia
Horný Turček (Slovensko)
pozri tiež:
Turček (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha