Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 7 z 7

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Hliník nad Hronom (Slovensko)
použitý na/viď od:
Hliník nad Hronom
Gelednek
Gelenek
Hrinik
Geletnek
Limbach
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hliník nad Hronom (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad Hliník nad Hronom
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hliník nad Hronom (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Hliník nad Hronom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hliník nad Hronom (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Hliník nad Hronom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rímskokatolícka cirkev. Farnosť (Hliník nad Hronom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Rímskokatolícka cirkev. Farský úrad (Hliník nad Hronom, Slovensko)
použitý na/viď od:
Rímskokatolícky farský úrad Hliník nad Hronom
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Závody ťažkého strojárstva. Závod Hliník nad Hronom (Martin, Slovensko)
použitý na/viď od:
ZŤS Martin n.p. Závod Hliník nad Hronom
ZŤS Hliník nad Hronom
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha