Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 12 z 12

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Dolné Hlboké (Hlboké nad Váhom, Slovensko)
použitý na/viď od:
Hluboke
Dolne Hlboke
Dolne Hlboke
Alsómédyesd
Dolné Hlboké (Slovensko)
Dolné Hlboké
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Evanjelický kostol (Hlboké, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Hlboké nad Váhom (Slovensko)
pozri tiež:
Bytča (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hlboké nad Váhom (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Hlboké nad Váhom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hlboké nad Váhom (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Hlboké nad Váhom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hlboké nad Váhom (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Hlboké nad Váhom, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Hlboké (Slovensko)
použitý na/viď od:
Hlboké
pozri tiež:
Senica (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hlboké (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Hlboké, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hlboké (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Hlboké, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Hlboké (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Starosta (Hlboké, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Horné Hlboké (Hlboké nad Váhom, Slovensko)
použitý na/viď od:
Hulbuka
Holoboka
Hlwbok
Hlwboke
Horné Hlboké (Slovensko)
Horné Hlboké
Felsömélyesd
pozri tiež:
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Pamätná izba Jozefa Miroslava Hurbana (Hlboké, Slovensko)
použitý na/viď od:
Pamätná izba J. M. Hurbana v Hlbokom
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha