Výsledky hľadania autorít

 <<  <  1  2    >>

Výsledky 1 po 20 z 20

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Geografický názov:
Bardejov (Slovensko : okres)
použitý na/viď od:
Bardejov (okres)
Bardejov (okres : Slovensko)
okres Bardejov
Bardejov (Slovensko : okolie)
Bardejov (Slovensko : oblasť)
Bardejov
pozri tiež:
okresy (Širší pojem)
Prešovský kraj (Slovensko) (Širší pojem)
Andrejová (Slovensko) (Užší pojem)
Bardejov (Slovensko) (Užší pojem)
Bartošovce (Slovensko) (Užší pojem)
Becherov (Slovensko) (Užší pojem)
Beloveža (Slovensko) (Užší pojem)
Bogliarka (Slovensko) (Užší pojem)
Brezov (Slovensko) (Užší pojem)
Brezovka (Slovensko) (Užší pojem)
Buclovany (Slovensko) (Užší pojem)
Cigeľka (Slovensko) (Užší pojem)
Dubinné (Slovensko) (Užší pojem)
Frička (Slovensko) (Užší pojem)
Fričkovce (Slovensko) (Užší pojem)
Gaboltov (Slovensko) (Užší pojem)
Harhaj (Slovensko) (Užší pojem)
Hažlín (Slovensko) (Užší pojem)
Hertník (Slovensko) (Užší pojem)
Hervartov (Slovensko) (Užší pojem)
Hrabské (Slovensko) (Užší pojem)
Hutka (Slovensko) (Užší pojem)
Chmeľová (Slovensko) (Užší pojem)
Kľušov (Slovensko) (Užší pojem)
Kobyly (Slovensko) (Užší pojem)
Komárov (Slovensko) (Užší pojem)
Koprivnica (Slovensko) (Užší pojem)
Kožany (Slovensko) (Užší pojem)
Krivé (Slovensko) (Užší pojem)
Kríže (Slovensko) (Užší pojem)
Kružlov (Slovensko) (Užší pojem)
Kurima (Slovensko) (Užší pojem)
Kurov (Slovensko) (Užší pojem)
Lascov (Slovensko) (Užší pojem)
Lenartov (Slovensko) (Užší pojem)
Livov (Slovensko) (Užší pojem)
Livovská Huta (Slovensko) (Užší pojem)
Lopuchov (Slovensko) (Užší pojem)
Lukov (Slovensko) (Užší pojem)
Malcov (Slovensko) (Užší pojem)
Marhaň (Slovensko) (Užší pojem)
Mikulášová (Slovensko) (Užší pojem)
Mokroluh (Slovensko) (Užší pojem)
Nižná Voľa (Slovensko) (Užší pojem)
Oľšavce (Slovensko) (Užší pojem)
Ondavka (Slovensko) (Užší pojem)
Ortuťová (Slovensko) (Užší pojem)
Osikov (Slovensko) (Užší pojem)
Petrová (Slovensko) (Užší pojem)
Poliakovce (Slovensko) (Užší pojem)
Raslavice (Slovensko) (Užší pojem)
Regetovka (Slovensko) (Užší pojem)
Rešov (Slovensko) (Užší pojem)
Richvald (Slovensko) (Užší pojem)
Rokytov (Slovensko) (Užší pojem)
Smilno (Slovensko) (Užší pojem)
Snakov (Slovensko) (Užší pojem)
Stebnícka Huta (Slovensko) (Užší pojem)
Stebník (Slovensko) (Užší pojem)
Stuľany (Slovensko) (Užší pojem)
Sveržov (Slovensko) (Užší pojem)
Šašová (Slovensko) (Užší pojem)
Šiba (Slovensko) (Užší pojem)
Tarnov (Slovensko) (Užší pojem)
Tročany (Slovensko) (Užší pojem)
Vaniškovce (Slovensko) (Užší pojem)
Varadka (Slovensko) (Užší pojem)
Vyšná Voľa (Slovensko) (Užší pojem)
Vyšný Kručov (Slovensko) (Užší pojem)
Zborov (Slovensko) (Užší pojem)
Zlaté (Slovensko) (Užší pojem)
Hrabovec (Slovensko) (Užší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Bardejov (Slovensko). Okresný úrad
použitý na/viď od:
Okresný úrad v Bardejove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Demokratická únia žien Slovenska. Okresný výbor (Bardejov, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná ľudová knižnica (Bardejov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná ľudová knižnica v Bardejove
OĽK Bardejov
Ľudová knižnica v Bardejove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný archív (Bardejov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Bardejov (Slovensko). Okresný archív
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný dom osvety (Bardejov, Slovensko)
použitý na/viď od:
ODO Bardejov
ODO v Bardejove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresný futbalový zväz (Bardejov, Slovensko)
použitý na/viď od:
OFZ Bardejov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Bardejov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Bardejove
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica (Bardejov, Slovensko). Pobočka sídlisko Vinbarg
použitý na/viď od:
Okresná knižnica v Bardejove, Slovensko). Pobočka Vinbarg
OK v Bradejove. Pobočka sídlisko Vinbarg
Okresná knižnica v Bardejove. Pobočka sídlisko Vinbarg
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica Dávida Gutgesela (Bardejov, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica D. Gutgesela (Bardejov, Slovensko)
OK Dávida Gutgesela (Bardejov, Slovensko)
OKDG Bardejov
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica Dávida Gutgesela (Bardejov, Slovensko). Pobočka (Bardejovské Kúpele, Slovensko)
použitý na/viď od:
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejovských Kúpeľoch
OKDG Pobočka Bardejovské Kúpele
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove. Pobočka Bardejovské Kúpele
OKDG Bardejovské Kúpele
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná knižnica Dávida Gutgesela (Bardejov, Slovensko). Pobočka Vinbarg
použitý na/viď od:
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove, Slovensko). Pobočka Vinbarg
OKDG Pobočka sídlisko Vinbarg
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove. Pobočka sídlisko Vinbarg
OKDG Pobočka Vinbarg
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Okresná veterinárna správa (Bardejov, Slovensko)
použitý na/viď od:
OVS Bardejov
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Štatistický úrad. Okresné oddelenie Bardejov
použitý na/viď od:
Okresné oddelenie ŠÚ v Bardejove
Okresné oddelenie Štatistického úradu v Bardejove
Štatistický úrad. Okresné oddelenie v Bardejove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Hasičský a záchranný zbor. Okresné riaditeľstvo Bardejov
použitý na/viď od:
Okresné riaditeľstvo HaZZ Bardejov
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Bardejove
Hasičský a záchranný zbor Bardejov. Okresné riaditeľstvo
HaZZ OR v Bardejove
OR HaZZ v Bardejove
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Okresný súd Bardejov
použitý na/viď od:
Okresný súd (Bardejov, Slovensko)
Okresný súd v Bardejove
OS v Bardejove
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Policajný zbor. Okresný dopravný inšpektorát Bardejov
použitý na/viď od:
Okresný dopravný inšpektorát Bardejov
ODI Bardejov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Policajný zbor. Okresné riaditeľstvo Bardejov
použitý na/viď od:
Policajný zbor Slovenskej republiky. Okresné riaditeľstvo v Bardejove
Policajný zbor SR. Okresné riaditeľstvo v Bardejove
Okresné riaditeľstvo PZ SR v Bardejove
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR Bardejov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Policajný zbor. Okresné riaditeľstvo Bardejov. Dopravný inšpektorát
použitý na/viď od:
Polícia SR. Dopravný inšpektorát OR v Bardejove
Dopravný inšpektorát OR PZ SR v Bardejove
Okresný dopravný inšpektorát v Bardejove
Okresné riaditeľstvo PZ v Bardejove. Dopravný inšpektorát
DI OR PZ SR Bardejov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovensko. Policajný zbor. Okresné riaditeľstvo Bardejov. Policajná stanica Zborov
použitý na/viď od:
Policajná stanica Zborov OR PZ v Bardejove
Slovensko. Policajný zbor. Okresné riaditeľstvo Bardejov. Obvodné oddelenie Zborov
OR PZ v Bardejove. Policajná stanica Zborov
Okresné riaditeľstvo PZ Bardejov. Policajná stanica Zborov
Policajný zbor Slovenskej republiky. Okresné riaditeľstvo Bardejov. Policajná stanica Zborov
Policajný zbor SR. Policajná stanica Zborov
Slovensko. Policajný zbor. Obvodné oddelenie Zborov
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
 <<  <  1  2    >>

Prevádzkované v systéme Koha