Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 4 z 4

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Banícka a lesnícka akadémia (Banská Štiavnica, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Banícka a lesnícka akadémia (Banská Štiavnica, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Banská akadémia (Banská Štiavnica, Slovensko)
pozri tiež:
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied. Valné zhromaždenie (22. : jún 2004 : Banská Štiavnica, Slovensko)
použitý na/viď od:
Valné zhromaždenie SAPV 2004
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha