Výsledky hľadania autorít

Výsledky 1 po 19 z 19

Výsledky hľadania autorít
Povolené hlavičky Typ hlavičky Records
Meno korporácie/akcie:
Železničná stanica (Čierny Balog, Slovensko)
použitý na/viď od:
Čierny Balog (Brezno, Slovensko : železničná stanica)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Čierny Balog (Slovensko)
použitý na/viď od:
Čierny Balog
Feketebalog
Čierny Hronec
Čierny Blh
Balog
pozri tiež:
Brezno (Slovensko : okres) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Čierny Balog (Slovensko). Miestny národný výbor
použitý na/viď od:
Miestny národný výbor Čierny Balog
MNV Čierny Balog
Miestny národný výbor v Čiernom Balogu
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Čierny Balog (Slovensko). Obecný úrad
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Čierny Balog, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Čierny Balog (Slovensko). Obecné zastupiteľstvo
použitý na/viď od:
Obecné zastupiteľstvo (Čierny Balog, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Meno korporácie/akcie:
Čierny Balog (Slovensko). Starosta
použitý na/viď od:
Obecný úrad (Čierny Balog, Slovensko). Starosta
Starosta. Obecný úrad (Čierny Balog, Slovensko)
Detaily Meno korporácie/akcie 0 záznamov
Geografický názov:
Balog (Čierny Balog, Slovensko)
použitý na/viď od:
Balog
Zólyombalog
Balk-lag
osada Balog
pozri tiež:
Čierny Balog (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Dobroč (Čierny Balog, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dobroč
Dobrocs
Dobrocs
osada Doborč
Dobroč (Slovensko)
pozri tiež:
Čierny Balog (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Dolina (Čierny Balog, Slovensko)
použitý na/viď od:
Dolina
Dolina (Slovensko)
osada Dolina
pozri tiež:
Čierny Balog (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Fajtov (Čierny Balog, Slovensko)
použitý na/viď od:
Fajtov
Fajtó
Fajtov (Slovensko)
osada Fajtov
Fajtow
Fajto
pozri tiež:
Čierny Balog (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Jánošovka (Čierny Balog, Slovensko)
použitý na/viď od:
Jánošovka
Jánosonk
Jánošovka (Slovensko)
osada Jánošovka
Jánosovka
Janosovka
pozri tiež:
Čierny Balog (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Jergov (Čierny Balog, Slovensko)
použitý na/viď od:
Jergov
Gergó
Gergow
Jergo
Georg-Au
osada Jergov
Jergov (Slovensko)
pozri tiež:
Čierny Balog (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Komov (Čierny Balog, Slovensko)
použitý na/viď od:
Komov
Komo
Komov (Slovensko)
osada Komov
Komócz
Komow
Komowce
pozri tiež:
Čierny Balog (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Krám (Čierny Balog, Slovensko)
použitý na/viď od:
Krám
Cserni-Hronyecz
Schwarzwasser
Cžerný Hroňec
osada Krám
pozri tiež:
Čierny Balog (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Látky (Čierny Balog, Slovensko)
použitý na/viď od:
Látky
Latky
Látky (Slovensko)
osada Látky
Latki
pozri tiež:
Čierny Balog (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Medveďov (Čierny Balog, Slovensko)
použitý na/viď od:
Medveďov
Medved
Medveďov (Slovensko)
osada Medveďov
pozri tiež:
Čierny Balog (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Pusté (Čierny Balog, Slovensko)
použitý na/viď od:
Pustô
Pusztvo
Pusté
osada Pustô
Pusztó
Pustô (Čierny Balog, Slovensko)
Pusté (Slovensko)
pozri tiež:
Čierny Balog (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Vydrovo (Čierny Balog, Slovensko)
použitý na/viď od:
Vydrovo
Vidrovo
Vydrovo (Slovensko)
osada Vydrovo
Vidrova
pozri tiež:
Čierny Balog (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov
Geografický názov:
Závodie (Čierny Balog, Slovensko)
použitý na/viď od:
Závodie
Závodja
Závodie (Slovensko)
osada Závodie
pozri tiež:
Čierny Balog (Slovensko) (Širší pojem)
Detaily Geografický názov 0 záznamov

Prevádzkované v systéme Koha